Nghệ An đặt mục tiêu hoàn thành 28.500 căn nhà ở xã hội vào năm 2030
Thái Bình - 18/10/2023 15:50
 
UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 748/KH-UBND về chương trình triển khai thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”.

Kế hoạch được xây dựng nhằm triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp theo Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2023” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 338/QĐ-TTg ngày 03/4/2023.

Cụ thể, nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trong thời gian tới, UBND tỉnh Nghệ An đã đưa ra các giải pháp cần triển khai. Đó là đẩy mạnh hoàn thiện cơ sở pháp lý thuộc thẩm quyền, tăng cường cải cách các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cải thiện môi trường, thu hút đầu tư. Dành quỹ đất làm nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp. Hỗ trợ, tạo điều kiện về tín dụng phát triển nhà ở xã hội. Quản lý chặt chẽ, xử lý vi phạm (nếu có) về tiến độ và các cam kết của nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã trong việc thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Các KCN tại Nghệ An thu hút đông đảo công nhân, cùng với đó là vấn đề nhà ở cho công nhân cũng được chú trọng đầu tư trên địa bàn tỉnh
Các KCN tại Nghệ An thu hút đông đảo công nhân, cùng với đó là vấn đề nhà ở cho người lao động cũng được các nhà chức trách chú trọng đầu tư. Ảnh minh họa.


Trong đó, tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh đảm bảo phù hợp với Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2161/QĐ-TTg ngày 22/12/2021 và các quy định khác có liên quan, làm cơ sở để chấp thuận, thu hút đầu tư các dự án nhà ở xã hội. Đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội độc lập, các công trình nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% nhà ở xã hội trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại.

Đồng thời, rà soát, kiểm tra các thủ tục pháp lý, lập danh mục các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh, công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để các ngân hàng có cơ sở áp dụng cho vay Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng theo Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ.

Căn cứ các chính sách hiện hành và khả năng cân đối ngân sách địa phương để bố trí, hỗ trợ thêm nhằm khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp lớn, có uy tín trong lĩnh vực bất động sản tham gia và triển khai đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, tạo nguồn cung ứng cho thị trường.

Chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội độc lập, các công trình nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% nhà ở xã hội trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị lập kế hoạch chi tiết và ký cam kết tiến độ thực hiện đầu tư nhà ở xã hội, số lượng căn nhà ở xã hội hoàn thành trong từng năm (từ năm 2023 đến năm 2030). 

Công khai nội dung cam kết tiến độ thực hiện của các chủ đầu tư công trình, dự án nhà ở xã hội; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện cam kết của chủ đầu tư; trường hợp không đảm bảo tiến độ như cam kết thì tham mưu xử lý theo quy định của pháp luật. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật trong việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn. Phân khai và giao các địa phương chỉ tiêu hoàn thành 9.000 căn nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp trên địa bàn; giao Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam chỉ tiêu hoàn thành 19.500 căn nhà ở xã hội dành cho công nhân khu công nghiệp theo mục tiêu Kế hoạch. 

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan chức thực hiện Kế hoạch. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh các khó khăn, vướng mắc, đề nghị các Sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Sở Xây dựng) để được hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời.

Được biết, trước đó, tháng 11/2020, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 3709/QĐ-UBND phê duyệt chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án Thiết chế công đoàn tại khu công nghiệp Bắc Vinh thuộc xã Nghi Kim, TP. Vinh. Tổng diện tích quy hoạch dự án hơn 70.400m2, đáp ứng nhu cầu dân số 3.500 người.

Tháng 2/2022, Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở công nhân trên địa bàn với tổng mức đầu tư hơn 320 tỷ đồng, với diện tích 43.789,5 m2, đáp ứng nhu cầu ở cho khoảng 1.700 công nhân, người lao động trong khu kinh tế Đông Nam. Dự án này thuộc xã Nghi Xá (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) bắt đầu từ Qúy III/2022, đến cuối Quý II/2024 sẽ hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản