Quảng Nam hối thúc hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An
Hoàng Anh - 25/07/2023 14:15
 
Chủ tịch tỉnh Quảng Nam yêu cầu khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An.

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam, ông Lê Trí Thanh vừa yêu cầu khẩn trương hoàn thành các hồ sơ quy hoạch liên quan và triển khai thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An.

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam, yêu cầu huyện Duy Xuyên, Thăng Bình khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ Quy hoạch chung đô thị Duy Hải - Duy Nghĩa, Quy hoạch vùng huyện Thăng Bình, Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Bình Dương và các hồ sơ quy hoạch khác có liên quan theo hướng không bố trí đất ở trong phạm vi dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An để phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt làm cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

Ngoài ra, huyện Thăng Bình, Duy Xuyên chỉ đạo các cơ quan chức năng và địa phương liên quan tích cực phối hợp với Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An để tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, sớm ổn định đời sống nhân dân trong vùng dự án.

Giải phóng mặt bằng tại Dự án Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An còn nhiều khó khăn.
Giải phóng mặt bằng tại dự án dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An còn nhiều khó khăn.

Tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu, Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An có trách nhiệm phối hợp với địa phương thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và bố trí kịp thời nguồn kinh phí để chi trả cho các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng. Đồng thời, làm việc với các Sở, ngành liên quan để thực hiện hồ sơ, thủ tục bổ sung, điều chỉnh các pháp lý về đầu tư để làm căn cứ tiếp tục triển khai hoàn thành dự án đảm bảo tiến độ.

Liên quan đến bố trí tái định cư cho dự án, tỉnh Quảng Nam đã quyết định chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án khu tái định cư (TĐC) Sơn Viên, khu TĐC Duy Hải (giai đoạn 2) và khu TĐC Duy Hải (giai đoạn 3).

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam có trách nhiệm phối cùng với UBND huyện Duy Xuyên, Sở Xây dựng tổ chức bàn giao nguyên trạng hiện trường các dự án TĐC trên do Công ty Kỳ Hà Chu Lai thực hiện cho UBND huyện Duy Xuyên tiếp nhận để quản lý và tiếp tục đầu tư.

Dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An có tổng vốn đầu tư lên đến 4 tỷ USD do Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An làm chủ đầu tư; Công ty Kỳ Hà Chu Lai là đơn vị thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản