Đặt mua báo in| Ngày 20 tháng 05 năm 2022, 21:36:05
Tag: bảo lãnh giao dịch nhà ở hình thành trong tương lai
  • "Phải bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai"
    Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 (có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2015) chưa có nghị định hướng dẫn chi tiết, nhưng TS. Trần Du Lịch, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, phải kiên quyết thực hiện quy định về bảo lãnh giao dịch nhà ở hình thành trong tương lai, không có trường hợp ngoại lệ.