Đặt mua báo in| Ngày 18 tháng 01 năm 2022, 08:25:30
Tag: cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh
  • Kích hoạt động lực tăng trưởng kinh tế
    Báo cáo của Chính phủ tại kỳ họp Quốc hội vừa qua đã đề ra mục tiêu năm 2014 và 2015 là “phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân khoảng 6%/năm. GDP bình quân đầu người khoảng 2.200 - 2.300 USD vào năm 2015”. >>> Kinh tế Việt Nam 2014 có thể tăng cao hơn dự kiến >>> Tạo sân chơi bình đẳng cho kinh tế tư nhân