Đặt mua báo in| Ngày 23 tháng 06 năm 2021, 06:54:03
Tag: co-op bank chi nhánh kiên giang
  • CO-OPBank Khai trương Phòng giao dịch tại huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang
    Ngân hàng Hợp tác xã (CO-OP Bank) Chi nhánh Kiên Giang mới đây khai trương Phòng giao dịch Giồng Riềng tại thị trấn huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. Đây là Phòng giao dịch thứ 2 trên địa bàn huyện nông nghiệp ở tỉnh Kiên Giang, nhằm điều hòa và hỗ trợ tài chính kịp thời cho các Quỹ tín dụng nhân dân ở địa phương đang này hoạt động mạnh.