Đặt mua báo in| Ngày 20 tháng 01 năm 2022, 06:00:03
Tag: doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng không đăng ký
  • Để doanh nghiệp khai tử đúng luật
    Tính đến hết tháng 8/2013, theo thông tin mới nhất của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và đầu tư), số doanh nghiệp ngừng hoạt động không đăng ký đã lên tới 141.000.