Đặt mua báo in| Ngày 03 tháng 02 năm 2023, 04:07:34
Tag: hình thức bt
  • Áp dụng Luật Đấu thầu khi chọn nhà thầu dự án BT?
    Ông Trần Văn Sáng - Hà Nội đặt câu hỏi như sau: Công ty tôi là nhà đầu tư 1 dự án xây dựng – chuyển giao (BT). Hiện công ty triển khai dự án này và đã được Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất theo quy định tại Thông tư số 183/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015, tổng mức đầu tư của dự án BT hơn 500 tỷ đồng. Nay, công ty chuẩn bị ban hành quy chế để lựa chọn nhà thầu. Tôi xin hỏi, công ty có cần áp dụng Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP để lựa chọn nhà thầu hay không?