Đặt mua báo in| Ngày 05 tháng 12 năm 2022, 05:40:02
Tag: sản xuất - kinh doanh điện
  • 19.877 tỷ đồng chưa hạch toán vào giá điện năm 2012
    Theo công bố của Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công thương vào chiều 27/12, giá thành sản xuất - kinh doanh điện năm 2012 là 1.322,55 đồng/kWh. >>> EVN muốn giữ lại hai nhà máy Bản Chát và Huội Quảng >>> Xem lại vì sao kiểm toán không phát hiện sai phạm tại EVN >>> Tối đa được tăng giá điện 2 lần mỗi năm >>> Giá bán lẻ điện bình quân tối đa 1.835 đồng/kWh