Đặt mua báo in| Ngày 16 tháng 10 năm 2021, 22:03:47
19.877 tỷ đồng chưa hạch toán vào giá điện năm 2012
Thanh Hương - 27/12/2013 18:19
 
Theo công bố của Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công thương vào chiều 27/12, giá thành sản xuất - kinh doanh điện năm 2012 là 1.322,55 đồng/kWh. >>> EVN muốn giữ lại hai nhà máy Bản Chát và Huội Quảng >>> Xem lại vì sao kiểm toán không phát hiện sai phạm tại EVN >>> Tối đa được tăng giá điện 2 lần mỗi năm >>> Giá bán lẻ điện bình quân tối đa 1.835 đồng/kWh

Giá điện, EVN
Năm 2012, sản lượng điện thương phẩm thực hiện là 105,47 tỷ kWh

Năm 2012, giá bán điện thương phẩm là 1.364,31 đồng/kWh, như vậy cao hơn giá thành sản xuất kinh doanh điện là 42 đồng.

Cũng theo công bố, tổng số lỗ lũy kế sản xuất - kinh doanh điện và các khoản chi phí chưa hạch toán vào giá thành đến 31/12/2012 là 19.877,76 tỷ đồng, trong đó lỗ lũy kế sản xuất - kinh doanh đến ngày 31/12/2012 là 4.736,7 tỷ đồng.

Đáng nói là, riêng sản xuất - kinh doanh điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) năm 2012 lãi 4.404,63 tỷ đồng. Phần lỗ do chênh lệch tỷ giá chưa hạch toán là 15.109,52 tỷ đồng, chi phí tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn là 31,54 tỷ đồng.

Theo Cục Điều tiết điện lực, năm 2012, sản lượng điện thương phẩm thực hiện là 105,47 tỷ kWh, tỷ lệ tổn thất điện thống điện là 8,85%, thấp hơn 0,38% so với thực hiện năm 2011 và thấp hơn 0,35% so với kế hoạch đặt ra cho năm 2012 tại Quyết định số 1177/2012/QĐ-BCT.

Tổng chi phí sản xuất - kinh doanh điện năm 2012 là 139.489,15 tỷ đồng (thu nhập từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và vật tư thu hồi, thu nhập từ hoạt động cho thuê cột điện đã được tính giảm trừ trong chi phí sản xuất kinh doanh điện); giá thành sản xuất kinh - doanh điện năm 2012 là 1.322,55 đồng/kWh.

Trong đó, tổng chi phí khâu phát điện là 107.199,04 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phát điện theo điện thương phẩm là 1.061,4 đồng/kWh; tổng chi phí khâu truyền tải điện là 8.771,55 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu truyền tải điện theo điện thương phẩm là 83,17 tỷ đồng; tổng chi phí khâu phân phối bán lẻ điện là 22.958,18 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phân phối bán lẻ điện theo điện thương phẩm là 217,67 đồng/kWh. Tổng chi phí khâu phụ trợ, quản lý ngành là 560,38 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phụ trợ, quản lý ngành theo điện thương phẩm là 5,31 đồng/kWh.

Doanh thu bán điện năm 2012 là 143.893,78 tỷ đồng, tương ứng với giá bán điện thương phẩm bình quân thực hiện là 1.364,31 đồng/kWh.

Vào năm 2011, giá thành sản xuất - kinh doanh điện năm là 1.282 đồng/ kWh. Như vậy. giá thành sản xuất điện của năm 2012 tăng hơn so với năm 2011 là 40 đồng.

Ông Đinh Quang Tri, Phó tổng giám đốc EVN cho hay, giá thành sản xuất điện tăng thêm này chủ yếu là do giá than tăng mạnh.

Tuy nhiên, do sản lượng của thủy điện tăng mạnh, nhờ có Dự án Thuỷ điện Sơn La và nhu cầu tiêu dùng điện không cao như dự kiến, nên EVN có cơ hội để bù lỗ cho các khoản đang được để lại của năm 2011 lên tới gần 30.000 tỷ đồng theo như công bố trước đây. Được biết, giá thành sản xuất năm 2012 của các nhà máy thuỷ điện của EVN là 523 đồng/kWh.

Liên quan đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của năm 2013, ông Tri cho biết, năm 2013, EVN sẽ bù tiếp các khoản lỗ chênh lệch tỷ giá còn tồn lại và có lãi 120 tỷ đồng. Theo kế hoạch, tới năm 2015, lỗ do chênh lệch tỷ giá sẽ được bù đắp xong hoàn toàn.

EVN muốn giữ lại hai nhà máy Bản Chát và Huội Quảng
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đề xuất với Bộ Công thương cho giữ lại hai nhà máy thủy điện là Bản Chát và Huội Quảng, thay vì chuyển...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư