Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 11 năm 2021, 07:20:48
Tối đa được tăng giá điện 2 lần mỗi năm
- 24/11/2013 09:49
 
Hiện mức giá bán lẻ điện bình quân đang là 1.508,85 đồng/kWh và chỉ cần điều chỉnh giá điện 2 lần nữa ở mức đối đa 10% trong phạm vi cho phép, giá bán lẻ điện bình quân sẽ ngấp nghé khung giá bán điện tối đa được quy định là 1.835 đồng/kWh hiện nay. >>> Giá bán lẻ điện bình quân tối đa 1.835 đồng/kWh >>> Giá điện hết tùy tiện thăng thiên >>> 'Kiên quyết xử lý nếu EVN đưa biệt thự vào giá điện' >>> Thiếu vốn nghiêm trọng, Genco cầu cứu EVN

Theo Quyết định 69/2013/QĐ-TTg quy định cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân có hiệu lực từ ngày 10/1/2014, giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh trong phạm vi khung giá do Thủ tướng Chính phủ quy định và chỉ được điều chỉnh tăng ở mức từ 7% đến dưới 10% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành. Thời gian điều chỉnh giá bán điện bình quân giữa hai lần liên tiếp tối thiểu là 6 tháng.

giá điện, giá điện tăng, điều chỉnh giá điện
Khung giá bán lẻ điện bình quân cho giai đoạn 2013-2015 được quy định trong mức từ 1.437 đồng/kWh đến tối đa là 1.835 đồng/kWh.

Khung giá bán lẻ điện bình quân cho giai đoạn 2013-2015 được quy định trong mức từ 1.437 đồng/kWh đến tối đa là 1.835 đồng/kWh. Hiện mức giá bán lẻ điện bình quân đang được áp dụng là 1.508,85 đ/kWh kể từ lần được điều chỉnh tăng vào tháng 8/2013.

Như vậy, nếu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vẫn chưa bù đắp được chi phí khi bán điện thì lần tăng giá điện tiếp theo sẽ rơi vào khoảng tháng 4/2014 với mức tăng tối đa là 7% so với mức giá 1.508,85 đồng/kWh hiện nay.

Quyết định 69/2013/QĐ-TTg cho phép, khi các thông số đầu vào cơ bản tại thời điểm tính toán biến động so với thông số đã được sử dụng để xác định giá bán điện bình quân cơ sở làm giá bán điện bình quân cơ sở cập nhật tại thời điểm tính toán thấp hơn so với giá bán điện bình quân hiện hành và trong khung giá (sau khi đã trích Quỹ bình ổn giá điện), EVN có trách nhiệm điều chỉnh giảm giá bán điện bình quân ở mức tương ứng, báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính.

Trường hợp các thông số đầu vào cơ bản tại thời điểm tính toán biến động so với thông số đã được sử dụng để xác định giá bán điện bình quân cơ sở làm giá bán điện bình quân cơ sở cập nhật tại thời điểm tính toán cao hơn so với giá bán điện bình quân hiện hành (sau khi đã sử dụng Quỹ Bình ổn giá điện) với mức từ 7% đến dưới 10% và trong khung giá quy định, EVN được phép điều chỉnh tăng giá bán điện bình quân ở mức tương ứng sau khi báo cáo và được Bộ Công Thương chấp thuận.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Bộ Công Thương có trách nhiệm trả lời để EVN triển khai thực hiện. Sau khi thực hiện điều chỉnh, EVN có trách nhiệm báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính.

Nếu giá bán điện bình quân tại thời điểm tính toán cao hơn từ 10% so với giá bán điện bình quân hiện hành hoặc vượt ngoài phạm vi khung giá quy định (trên mức 1.835 đồng/kWh của giá bán điện tối đa hiện hành), EVN lập hồ sơ phương án giá, báo cáo Bộ Công Thương và gửi Bộ Tài chính để thẩm định.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ phương án giá của EVN, Bộ Tài chính có trách nhiệm thẩm định và gửi ý kiến thẩm định bằng văn bản đến Bộ Công Thương. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương có trách nhiệm tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến.

Như vậy so với Quyết định 24/2011/QĐ-TTg, Quyết định 69/2013/QĐ-TTg đã nới rộng mức tăng giá cho phép thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ Công thương từ 5% lên 10%. Tuy nhiên, thời gian được phép điều chỉnh giá điện cũng lâu hơn, 6 tháng thay vì 3 tháng ở Quyết định 24/2011/QĐ-TTg.

Hằng năm, sau khi có báo cáo quyết toán chi phí và giá thành sản xuất kinh doanh điện, báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra, tính toán giá thành sản xuất kinh doanh điện của các khâu phát điện, truyền tải điện, phân phối-bán lẻ điện, điều hành-quản lý và dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, giá bán điện bình quân của năm tài chính.

Hiện tại giá thành sản xuất kinh doanh điện của năm 2012 đang được Bộ Công thương tính toán với mục tiêu công bố trong năm 2013.

Với Quyết định 69/2013/QĐ-TTg, Quỹ Bình ổn giá điện cũng sẽ chính thức đi vào hoạt động và Nhà nước sẽ sử dụng Quỹ này cùng các biện pháp khác để bình ổn giá bán điện nhằm giảm thiểu tác động bất lợi đến ổn định kinh tế và an sinh xã hội.

Giá bán lẻ điện bình quân tối đa 1.835 đồng/kWh
Tại quyết định 2165/QĐ-TTg, ban hành ngày 11/11/2013, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân giai đoạn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư