Đặt mua báo in| Ngày 08 tháng 12 năm 2021, 02:26:23
Tag: sáp nhập mhb vào bidv
  • MHB chính thức sáp nhập vào BIDV từ hôm nay
    Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng MHB đã tiến hành ký kết biên bản bàn giao toàn hệ thống và công bố sáp nhập MHB vào BIDV. Toàn bộ hệ thống chi nhánh của MHB (cũ) cũng sẽ chính thức đổi biển hiệu sang BIDV.