Đặt mua báo in| Ngày 15 tháng 08 năm 2020, 10:07:49
Tag: tỉnh công nghiệp
  • Hải Dương sẽ thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại
    Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã chỉ rõ, sẽ xây dựng phát triển Hải Dương thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Ông Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho rằng, đây là mục tiêu không xa.