Đặt mua báo in| Ngày 08 tháng 05 năm 2021, 08:10:40
Tag: việc làm du lịch
  • Quảng Ngãi phấn đấu đến năm 2025 tạo 21.650 việc làm ngành du lịch
    Cụ thể, đến năm 2025 tạo việc làm cho khoảng 21.650 người, trong đó lao động trực tiếp là khoảng 9.000 người, 75% được đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch và ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu công việc. Đến năm 2030, tạo việc làm cho gần 28.000 người, trong đó lao động trực tiếp là khoảng 13.320 người.