Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các KCN tỉnh Lâm Đồng
Như Chính - 24/07/2020 07:21
 
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cụ thể, đưa KCN nông nghiệp Tân Phú (diện tích 328 ha) ra khỏi Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam đến năm 2020. Bổ sung KCN Phú Bình (diện tích 246 ha) vào quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam đến năm 2020.

Các KCN khác nằm trong quy hoạch phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 được phê duyệt tại văn bản số 1349/TTg-KTN ngày 12/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ không thay đổi.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, nội dung báo cáo; quy mô diện tích, vị trí đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển KCN; đảm bảo việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển KCN phù hợp với các quy hoạch có liên quan và quy định của pháp luật; không để xảy ra các tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan liên quan yêu cầu nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp tập trung xây dựng công trình nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN trước khi đi vào hoạt động theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; ưu tiên giải quyết nhu cầu nhà ở, các công trình xã hội và văn hóa thể thao cho người lao động trong các KCN theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt; xây dựng quy hoạch phân khu xây dựng, thực hiện thủ tục đầu tư, thành lập KCN theo từng giai đoạn, phù hợp với khả năng thu hút đầu tư và tuân thủ chặt chẽ các điều kiện, trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP, quy định của pháp luật về đầu tư; đảm bảo thực hiện quy định của pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và pháp luật có liên quan; thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao tỷ lệ lấp đầy các KCN.

UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện đồng bộ việc quy hoạch, phát triển các KCN với các công trình nhà ở công nhân, các công trình xã hội và văn hóa thể thao cho người lao động làm việc trong KCN; có giải pháp ổn định đời sống và xây dựng phương án hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất; chỉ đạo việc cập nhật điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các KCN trong quá trình triển khai lập quy hoạch tỉnh Lâm Đồng theo quy định của Luật Quy hoạch.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản