Hải Dương điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Thành
Quỳnh Nga - 02/10/2023 16:39
 
UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành Quyết định số 2087/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Thành đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Kim Thành là huyện nằm ở cửa ngõ phía Đông của tỉnh Hải Dương, được định hướng phát triển các lĩnh vực kinh tế về công nghiệp, nông nghiệp, đô thị, dịch vụ, với ngành công nghiệp là mũi nhọn; có tính chất dẫn dắt cho sự phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, ưu tiên thu hút các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ và công nghiệp chế biến; dịch vụ, thương mại; các ngành nghề phụ trợ: chế biến nông sản…

Huyện có vị trí quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa phía Đông Bắc của tỉnh Hải Dương. Là đầu mối giao thông trung chuyển, giao lưu kinh tế xã hội của tỉnh Hải Dương với thành phố Hải Phòng

Theo quyết định, điều chỉnh định hướng phát triển đô thị cho phù hợp với Quyết định số 241/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và phù hợp với phương án quy hoạch tỉnh đang trình Hội đồng thẩm định và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Về định hướng phát triển đô thị, cụ thể giai đoạn đến năm 2030 sẽ nâng cấp đô thị Phú Thái mở rộng là đô thị loại IV, bao gồm toàn bộ ranh giới thị trấn Phú Thái, xã Phúc Thành, xã Kim Anh và 1 phần diện tích (khoảng 50 ha) của xã Kim Xuyên (việc sáp nhập, thành lập thị trấn Phú Thái được thực hiện theo phương án, lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 được cấp có thẩm quyền phê duyệt). Định hướng quy hoạch, phân loại đô thị theo tiêu chí đô thị loại V cho 2 đơn vị hành chính cấp xã gồm: Đồng Cẩm, Cộng Hòa - Lai Vu. Điều chỉnh giảm 3 đơn vị hành chính định hướng quy hoạch theo tiêu chí đô thị loại V so với quy hoạch đã phê duyệt, gồm: Cổ Dũng, Kim Đính và Tuấn Việt so với quy hoạch được duyệt. Tổng số đô thị toàn huyện Kim Thành đến năm 2030 là 3 đô thị.

Việc xác định số lượng đô thị mới, thị trấn, quy mô ranh giới quy hoạch, phương án quy hoạch của các thị trấn, đô thị mới có thể điều chỉnh khi phương án Quy hoạch tỉnh được Thủ tướng phê duyệt nếu có sự điều chỉnh về quy mô ranh giới, tính chất của đô thị đó, đảm bảo sự phù hợp giữa các quy hoạch có liên quan.

Tầm nhìn 2031- 2050 sẽ được xác định theo định hướng phát triển hệ thống đô thị của huyện Kim Thành phù hợp với điều kiện phát triển, định hướng quy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn trong quy hoạch tỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Về định hướng tổ chức không gian, tổng thể không gian vùng huyện theo mô hình đô thị trung tâm (thị trấn Phú Thái) kết hợp 2 đô thị vệ tinh (Cộng Hòa - Lai Vu và Đồng Cẩm) trở thành các cực tăng trưởng mới. Giữ nguyên định hướng phát triển không gian theo 5 vùng chức năng, 2 không gian phát triển kinh tế bám theo tuyến đường Bắc - Nam của tỉnh và tuyến đường Đông - Tây của huyện. Điều chỉnh không gian phát triển theo hướng điều chỉnh giai đoạn quy hoạch một số khu vực phát triển công nghiệp, dịch vụ, đô thị và nông thôn, tăng quỹ đất nông nghiệp giai đoạn đến năm 2030 đảm bảo quỹ đất theo chỉ tiêu đã phân bổ.

Trong định hướng phát triển mạng lưới dân cư giai đoạn đến năm 2030, điều chỉnh quy hoạch giảm một số khu vực phát triển đô thị và khu dân cư nông thôn tại khu vực các xã: Lai Vu, Cộng Hòa, Cổ Dũng, Tuấn Việt, Kim Anh, Kim Đính, Kim Tân, Đồng Cẩm, Liên Hòa, Tam Kỳ, Đại Đức. Sau khi điều chỉnh quy hoạch, dự báo nhu cầu sử dụng đất phát triển đơn vị ở đô thị và khu dân cư nông thôn là khoảng 606,36 ha.

Với quy hoạch hệ thống hạ tầng xã hội sẽ cơ bản giữ nguyên định hướng quy hoạch hệ thống y tế như quy hoạch đã được phê duyệt. 

Về điều chỉnh phát triển công nghiệp, giai đoạn đến năm 2030, huyện Kim Thành không quy hoạch đất công nghiệp Cộng Hòa - Cổ Dũng (phía Tây đường Trục Bắc - Nam). Điều chỉnh, bổ sung đất công nghiệp tại khu vực xã Tam Kỳ (điều chỉnh từ đất thương mại, logicstic và đất ở sang đất công nghiệp), đồng thời điều chỉnh giai đoạn quy hoạch của một phần diện tích đất công nghiệp từ giai đoạn 2031-2050 sang giai đoạn đến năm 2030 tại khu vực xã Đại Đức để phù hợp với quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại Công văn số 1766/TTg-CN ngày 21/12/2021. Bên cạnh đó, bổ sung quy hoạch đất công nghiệp có diện tích 27,5 ha thuộc cụm công nghiệp Cộng Hòa và 3,6 ha thuộc cụm công nghiệp Kim Lương.

Sau khi điều chỉnh quy hoạch dự báo nhu cầu sử dụng đất sản xuất công nghiệp đến năm 2030 khoảng 994,8 ha. Tầm nhìn 2031-2050 sẽ tiếp tục nghiên cứu quy hoạch phát triển công nghiệp tập trung tại khu vực: xã Tuấn Việt - Kim Xuyên, xã Kim Đính, xã Phúc Thành, xã Kim Liên, xã Liên Hòa.

Về phương án điều chỉnh định hướng phát triển ngành thương mại, giữ nguyên quy hoạch phát triển thương mại dịch vụ như trung tâm thương mại dịch vụ tại Phú Thái, hệ thống các siêu thị và các điểm, tuyến và dịch vụ du lịch như quy hoạch vùng huyện đã duyệt. Không quy hoạch đất dịch vụ, logistics tại xã Tam Kỳ. Quy hoạch khu dịch vụ, logistics mới tại khu vực xã Kim Liên (tiếp giáp Quốc lộ 5) với quy mô khoảng 10 ha.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản