[Infographics] Đô thị hóa tại Việt Nam
PV (Theo TTXVN) - 08/11/2016 19:13
 
Hiện nay, diện tích đô thị tại Việt Nam chỉ chiếm hơn 10% nhưng có gần 35% dân số cả nước sinh sống. Quá trình đô thị hóa trong những năm qua diễn ra nhanh chóng và tác động nhiều mặt lên kinh tế, xã hội đất nước.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản