Khánh Hòa quy hoạch Khu đô thị, du lịch Vĩnh Yên - Mũi Đá Sơn
Linh Đan - 04/09/2023 15:41
 
Khu đô thị, du lịch Vĩnh Yên - Mũi Đá Sơn (Phân khu 4), huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (thuộc Khu kinh tế Vân Phong) có khoảng 172 ha khu vực dự kiến lấn biển.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu đô thị, du lịch Vĩnh Yên - Mũi Đá Sơn (Phân khu 4), huyện Vạn Ninh.

Theo đó, khu vực nghiên cứu lập quy hoạch là toàn bộ diện tích Phân khu 4 thuộc 19 Phân khu trong Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, với tổng diện tích khoảng 3.566 ha, thuộc xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh.

Trong đó, khu vực đất liền khoảng 1.723 ha (trong đó có khoảng 172 ha khu vực dự kiến lấn biển); vùng mặt nước biển khoảng 1.843 ha.

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch phân khu có phạm vi ranh giới giáp tứ cận, gồm phía Bắc giáp Phân khu 5 (Khu đô thị, thương mại, dịch vụ du lịch Tuần Lễ - Hòn Ngang); phía Nam giáp Phân khu 1 (Khu du lịch sinh thái Đảo Hòn Lớn); phía Đông giáp Phân khu 3 (Trung tâm cảng biển - đô thị Đầm Môn); phía Tây giáp Lạch Cổ Cò thuộc vịnh Vân Phong.

Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong, Sở Xây dựng chịu trách nhiệm về tính chính xác các số liệu sử dụng, nội dung thống kê, đánh giá hiện trạng, các căn cứ, cơ sở của dự báo quy mô dân số (dự báo khoảng 11.000 người), đất đai (đất xây dựng các khu chức năng khu kinh tế có quy mô 495 ha, đất nông nghiệp và chức năng khác khoảng 1.228 ha), ranh giới phạm vi lập quy hoạch, ranh giới khu vực biển trong hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch đề nghị trình phê duyệt; đảm bảo đồng bộ, thống nhất với Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong và các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành liên quan đang triển khai.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản