Khánh Hòa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch 2 phân khu lớn tại Khu kinh tế vân Phong
Linh Đan - 06/07/2023 13:34
 
Trung tâm cảng biển - đô thị Đầm Môn, Khu đô thị du lịch Cổ Mã - Tu Bông tại huyện Vạn Ninh vừa được Khánh Hòa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa quyết định phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Trung tâm cảng biển - đô thị Đầm Môn (Phân khu 03) và Khu đô thị du lịch Cổ Mã - Tu Bông (Phân khu 08), xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh.

Theo đó, tính chất khu vực lập quy hoạch Trung tâm cảng biển - đô thị Đầm Môn (Phân khu 03) là khu đô thị, dịch vụ, du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng, cảng biển quốc tế.

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch là toàn bộ diện tích phân khu 3 thuộc 19 phân khu trong đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 với tổng diện tích khoảng 8.276 ha thuộc xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh bao gồm: Khu vực đất liền khoảng 4.445 ha (trong đó có 616 ha khu vực dự kiến lấn biển), vùng mặt nước biển khoảng 3.831 ha.

Đối với Khu đô thị du lịch Cổ Mã - Tu Bông, khu vực nghiên cứu lập quy hoạch là toàn bộ diện tích phân khu 08 thuộc 19 phân khu trong Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; tổng diện tích khoảng 6.631 ha thuộc các xã: Vạn Thọ, Vạn Bình, Vạn Phước, Vạn Thắng, Vạn Khánh, Vạn Long, huyện Vạn Ninh, bao gồm: Khu vực đất liền khoảng 5.386 ha (trong đó có 1.553 ha khu vực dự kiến lấn biển), vùng mặt nước biển khoảng 1.245 ha. Tính chất khu vực lập quy hoạch khu đô thị, dịch vụ, tài chính, văn phòng.

Nhiệm vụ quy hoạch được duyệt là cơ sở để Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Trung tâm cảng biển - đô thị Đầm Môn (Phân khu 03) và Khu đô thị du lịch Cổ Mã - Tu Bông (Phân khu 08) theo quy định pháp luật. Thời gian lập đồ án quy hoạch phân khu không quá 9 tháng kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản