Long An được phép chuyển 142,61 ha đất trồng lúa để làm cụm công nghiệp
Trúc Giang - 18/08/2021 12:20
 
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Văn bản số 1083/TTg-NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An.
Long An được phép chuyển 142,61 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để làm cụm công nghiệp

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3882/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 14/7/2021 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án Cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, Thủ tướng Chính phủ vừa có Văn bản chấp thuận UBND tỉnh Long An quyết định chuyển mục đích sử dụng 142,61 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp như ý kiến thẩm định và nội dung trình của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn nêu trên.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Long An chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và các pháp luật khác có liên quan; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Thủ tướng Chính phủ về quyết định thực hiện dự án và việc tổ chức thực hiện dự án theo quy định của pháp luật đất đai; thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật, thực hiện dự án đảm bảo đúng thẩm quyền, thực hiện đúng và đầy đủ quy định của pháp luật đất đai cũng như quy định của pháp luật khác liên quan và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn trên.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi, giám sát và hướng dẫn thực hiện việc chuyên mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản