Phát Đạt đề xuất ý tưởng thay đổi bộ mặt cho 228 ha đất ở Lâm Đồng
Nhiệt Băng - 15/02/2023 11:15
 
Công ty cổ phần phát triển Bất động sản Phát Đạt đề xuất ý tưởng quy hoạch Dự án Khu đô thị thương mại, dịch vụ du lịch tổng hợp tại tỉnh Lâm Đồng trên diện tích 228 ha.

UBND huyện Di Linh vừa báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng về việc hoàn thiện ý tưởng Quy hoạch Dự án Khu đô thị mới, thương mại, dịch vụ và du lịch tổng hợp tại thị trấn Di Linh của Công ty cổ phần phát triển Bất động sản Phát Đạt.

Theo đó, UBND huyện Di Linh cho biết, Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt đã hoàn thiện ý tưởng quy hoạch theo các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh về nội dung nghiên cứu, khảo sát, cập nhật, bổ sung, hoàn thiện ý tưởng quy hoạch.

Trên diện tích nghiên cứu 228 ha đề xuất ý tưởng quy hoạch Dự án Khu đô thị thương mại, dịch vụ du lịch tổng hợp, Công ty cổ phần phát triển Bất động sản Phát Đạt đã rà soát tính toán, bố trí các khu chức năng, phù hợp với định hướng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Di Linh đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2090/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 với định hướng: “Đây là khu vực có cảnh quan thiên nhiên đẹp thuận lợi cho việc quy hoạch khu dân cư đô thị, làng du lịch văn hóa,.. phục vụ các tuyến du lịch từ TP. Hồ Chí Minh đi Đà Lạt và từ TP. Phan Thiết đi các tỉnh Tây Nguyên, các dự án khu du lịch kết hợp thương mại dịch vụ. Đặc biệt cần khai thác các loại hình du lịch sinh thái, làng nghề, du lịch kết hợp tìm hiểu đời sống, tập tục sinh hoạt, sản xuất của đồng bào dân tộc bản địa”.

Đối với quy mô dân số của dự án, Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt đã phối hợp với UBND thị trấn Di Linh rà soát lại hiện trạng dân số khu vực khoảng 4.000 người. Đối với đất ở dự án theo ý tưởng quy hoạch, Công ty này đề xuất dân số là 26.000 người trên diện tích 228 ha của Dự án Khu đô thị thương mại, dịch vụ du lịch tổng hợp tại thị trấn Di Linh.

UBND huyện Di Linh cho rằng, định hướng của ý tưởng quy hoạch Dự án Khu đô thị mới, thương mại, dịch vụ và du lịch tổng hợp tại thị trấn Di Linh sẽ góp phần phát triển kinh tế - xã hội, từng bước làm thay đổi bộ mặt chung của thị trấn Di Linh, huyện Di Linh trong tương lai; nhằm tạo tiền đề để phát triển một khu đô thị mới - hiện đại, bảo tồn các giá trị văn hóa của địa phương, thiết kế ưu tiên nhấn mạnh tính xanh của đô thị, tạo ra không gian sống hài hòa với thiên nhiên, hình thành một khu đô thị sinh thái, phát triển toàn bộ dự án là loại hình nhà ở thấp tầng gắn liền với thiên nhiên, bảo tồn và tôn tạo địa hình, cảnh quan.

Ý tưởng quy hoạch này nếu được cấp có thẩm quyền chấp thuận lập quy hoạch và phê duyệt quy hoạch sẽ tạo ra khu vực đồng bộ về bố trí đất đai - hạ tầng kỹ thuật để thu hút nhà đầu tư dựa trên hiện trạng cảnh quan, đất đai và dân cư thuộc Dự án Khu đô thị mới, thương mại, dịch vụ và du lịch tổng hợp tại thị trấn Di Linh.

“Nội dung ý tưởng đề xuất của Công ty cơ bản phù hợp với quan điểm, mục tiêu phát triển của Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 03/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo động lực cho huyện Di Linh phát triển toàn diện đến năm 2025, định hướng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 và bám sát theo định hướng của Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Di Linh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; đảm bảo phù hợp với Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Di Linh đến năm 2030 và đã được đưa vào Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2021 - 2025”, UBND huyện Di Linh ý kiến.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, hoàn thiện ý tưởng quy hoạch Dự án Khu đô thị mới, thương mại, dịch vụ và du lịch tổng hợp tại thị trấn Di Linh, huyện Di Linh của Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt nêu trên, UBND huyện Di Linh đề nghị Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét tiếp nhận ý tưởng quy hoạch theo quy định.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản