Phú Yên: Lập đồ án Khu đô thị năng lượng xanh
Hà Minh - 23/08/2018 08:24
 
Bên cạnh việc tích cực triển khai các giải pháp đẩy mạnh xây dựng đô thị thông minh Tuy Hòa, với tiềm năng dồi dào về năng lượng, Phú Yên đang xúc tiến việc lập đồ án Khu đô thị năng lượng xanh.

UBND tỉnh Phú Yên vừa có Thông báo 493/TB-UBND về việc đầu tư dự án Khu đô thị du lịch năng lượng xanh tại khu vực xã An Phú (TP Tuy Hòa), xã An Chấn (huyện Tuy An).

Theo đó, UBND tỉnh cho phép Công ty CP Trồng cây kiểng xuất khẩu Phú Yên tổ chức lập Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Khu đô thị du lịch năng lượng xanh (bao gồm Khu đô thị và Nhà máy điện năng lượng mặt trời) gửi Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt; làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo. Thời gian thực hiện hoàn thành Đồ án quy hoạch nêu trên trước tháng 11/2018.

Sau khi Đồ án quy hoạch trên được phê duyệt, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện dự án Khu đô thị du lịch năng lượng xanh theo đúng quy định.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản