Quảng Nam hối thúc tiến độ Khu du lịch sinh thái biển 5 sao Cát Vàng Chu Lai
Hoàng Anh - 07/09/2023 10:35
 
Tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty Mai Đoàn đảm bảo hiệu quả sử dụng đất và tiến độ Khu du lịch sinh thái biển 5 sao Cát Vàng Chu Lai.

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam, ông Lê Trí Thanh vừa ký văn bản Thống nhất kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường đối với Công ty cổ phần Mai Đoàn tại dự án Khu du lịch sinh thái biển 5 sao Cát Vàng Chu Lai (xã Tam Tiến, huyện Núi Thành) theo như đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty Mai Đoàn khẩn trương triển khai thực hiện đầu tư xây dựng 233 phòng lưu trú trong phần diện tích 33.252,6 m2 còn lại thuộc giai đoạn 2 của dự án Khu du lịch sinh thái biển 5 sao Cát Vàng Chu Lai (diện tích 226.093,8 m2), để sớm đưa vào sử dụng, đảm bảo tiến độ, hiệu quả sử dụng đất của dự án.

Công ty Mai Đoàn phải phối hợp với Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh và các ngành liên quan sớm hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục về quy hoạch, đầu tư, xây dựng đối với dự án Khu du lịch sinh thái biển Cát Vàng Chu Lai để triển khai thực hiện kịp tiến độ yêu cầu. Trong quá trình hoạt động phải chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường.

Ngoài ra, Công ty Mai Đoàn thực hiện kê khai và nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo đúng quy định. Trường hợp được miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thì phải lập hồ sơ, thủ tục, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Hoàn thiện thủ tục, trình Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép môi trường theo đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Trong quá trình hoạt động của dự án phải xử lý nước thải đảm bảo chất lượng đầu ra theo đúng hồ sơ Báo cáo tác động môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt…

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cũng giao huyện Núi Thành hỗ trợ Công ty Mai Đoàn vận động người dân và thực hiện di chuyển các đường ống nước hiện có ra khỏi phạm vi diện tích đất 26,3 ha của dự án. Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh có trách nhiệm giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của dự án Khu du lịch sinh thái biển 5 sao Cát Vàng Chu Lai…

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản