Quảng Nam: Khiếu nại hủy kết quả đấu giá 71 lô đất Khu dân cư Nam Điện An
Hoàng Anh - 15/09/2023 10:31
 
Tỉnh Quảng Nam yêu cầu kiểm tra, trả lời khiếu nại của công dân về quyết định hủy công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với 71 lô đất thuộc Khu dân cư Nam Điện An.

Tỉnh Quảng Nam vừa chuyển đơn khiếu nại của công dân cho Thị xã Điện Bàn liên quan đến việc Quyết định hủy công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với 71 lô đất thuộc Khu dân cư Nam Điện An tại phường Điện An và phường Vĩnh Điện (thị xã Điện Bàn).

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu Thị xã Điện Bàn kiểm tra, trả lời đơn của công dân theo quy định; báo cáo kết quả đến Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại Quyết định số 3254/QĐ-UBND ngày 19/6/2023, thị xã Điện Bàn đã hủy công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với 71 lô đất thuộc Khu dân cư Nam Điện An tại phường Điện An và phường Vĩnh Điện.

Lý do hủy công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất là do người trúng đấu giá quyền sử dụng đất chậm nộp tiền sử dụng đất theo đúng thời gian quy định.

Dự án Khu dân cư Nam Điện An tại phường Điện An và phường Vĩnh Điện được UBND tỉnh giao đất cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã để đầu tư xây dựng hạ tầng và khai thác quỹ đất.

Theo phương án đấu giá được UBND thị xã phê duyệt, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất (đợt 1) đối với 130 lô, tương ứng diện tích 20.228,88m2.

Thị xã Điện Bàn của tỉnh Quảng Nam đang triển khai nhiều Dự án đô thị, khu dân cư.
Thị xã Điện Bàn của tỉnh Quảng Nam đang triển khai nhiều dự án đô thị, khu dân cư.

Sau đó, UBND Thị xã Điện Bàn đã phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại Quyết định số 7866/QĐ-UBND ngày 08/8/2022. Cụ thể số lô đấu giá thành công là 114 lô, tương ứng với diện tích 15.950,71m2; tổng số tiền đấu giá là hơn 293,4 tỷ đồng, chênh lệch tăng hơn 69,7 tỷ đồng so với giá khởi điểm.

Căn cứ kết quả đấu giá nêu trên, Chi cục Thuế khu vực Điện Bàn - Duy Xuyên ban hành các Thông báo nộp tiền sử dụng đất cho người trúng đấu giá. Thông báo này yêu cầu chậm nhất 30 ngày kể từ ngày ban hành Thông báo nộp tiền sử dụng đất, người trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất. Chậm nhất 90 ngày, kể từ ngày ban hành Thông báo nộp tiền sử dụng đất, người trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại theo Thông báo.

Qua đối chiếu số liệu nộp tiền sử dụng đất đợt 1 thì có 71 lô, người trúng đấu giá nộp chậm quá thời hạn 30 ngày. Trong đó, có 14 cá nhân thường trú tại các tỉnh khu vực phía Bắc trúng đấu giá 70 lô.

Đối với đợt 2, đến ngày 15/11/2022 toàn bộ người trúng đấu giá đã nộp đúng thời hạn và đủ tiền sử dụng đất theo quy định.

Xét thấy tổng số tiền đấu giá thành công rất lớn, tăng hơn 69,7 tỷ đồng so với giá khởi điểm. Ngoài các cá nhân chậm nộp đều có đơn trình bày các nguyên nhân khách quan, chủ quan và kiến nghị xem xét không hủy kết quả trúng đấu giá nên UBND thị xã Điện Bàn đã báo cáo Ban Thường vụ Thị ủy xem xét và được cho ý kiến chỉ đạo.

Sau đó UBND thị xã Điện Bàn có Báo cáo số 447/BCUBND ngày 29/12/2022 gửi UBND tỉnh Quảng Nam về việc xem xét, thống nhất chủ trương không hủy Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với 71 lô người trúng đấu giá nộp tiền sử dụng đất đợt 1 chậm quá thời hạn 30 ngày.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản