Đặt mua báo in| Ngày 18 tháng 01 năm 2022, 09:36:06
Tag: hỗ trợ tài chính
  • Ngân hàng đang tiếp cận hiệu quả chuỗi cung ứng
    Vài năm trở lại đây, hình thức hỗ trợ tài chính cho chuỗi cung ứng dần trở nên phổ biến, một phần là do sự toàn cầu hóa ngày càng tăng và sự phức tạp hơn của chuỗi cung ứng, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp như ô tô, sản xuất và khu vực bán lẻ. Tài trợ chuỗi cung ứng là một cách tiếp cận mới của ngân hàng trong việc hỗ trợ tài chính dành cho các doanh nghiệp với quan điểm đôi bên cùng có lợi.