Đặt mua báo in| Ngày 17 tháng 09 năm 2021, 23:41:29
Tag: phùng văn hùng
  • Cần nghị quyết về tái cơ cấu nền kinh tế
    TS. Phùng Văn Hùng, Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc cho rằng, nếu Quốc hội mạnh dạn ban hành nghị quyết về tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế, thậm chí ban hành từng nghị quyết riêng đối với từng lĩnh vực cần ưu tiên trong tái cơ cấu, thì đã có cơ chế giám sát tiến trình tái cơ cấu chặt chẽ hơn.