Toàn cảnh Hội nghị Chung tuyển Sao Vàng đất Việt 2018 Toàn cảnh Hội nghị Chung tuyển Sao Vàng đất Việt 2018
Chí Cường | 06/12/2018 15:57
Sáng nay, 6/12/2018, Hội đồng Bình chọn chung tuyển Giải thưởng Sao Vàng đất Việt xét chọn Top 200 thương hiệu đoạt Giải Sao Vàng đất Việt 2018. Ông Lê Quốc Phong, Bí thư thư nhất Trung ương đoàn là Chủ tịch Hội đồng Bình chọn.
1 2 3 4 5