Đặt mua báo in| Ngày 09 tháng 03 năm 2021, 12:03:53
Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo Việt Nam - VIMEXPO 2020
Chí Cường - 09/12/2020 15:50
Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo Việt Nam - VIMEXPO 2020 chính thức khai mạc, với sự tham gia của 170 doanh nghiệp từ từ các lĩnh vực, từ nhiều quốc gia.
TAG:
Bình luận bài viết này