Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 06 tháng 12 năm 2023, 20:38:16
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngoại giao Việt Nam”
Chí Cường - 22/01/2021 16:32
Thứ trưởng Trần Quốc Phương cùng các cán bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp phát triển ngành ngoại giao Việt Nam.
Bình luận bài viết này