Đặt mua báo in| Ngày 24 tháng 01 năm 2021, 01:36:53
Khởi công Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia
Chí Cường - 09/01/2021 23:06
Sáng 9/1 đã khai mạc Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2021 và khởi công Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia - cơ quan trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Bình luận bài viết này