Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 07 tháng 12 năm 2023, 07:34:40
Khởi công Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia
Chí Cường - 09/01/2021 23:06
Sáng 9/1 đã khai mạc Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2021 và khởi công Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia - cơ quan trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Bình luận bài viết này