Đặt mua báo in| Ngày 27 tháng 11 năm 2022, 19:32:57
Khởi công Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia
Chí Cường - 09/01/2021 23:06
Sáng 9/1 đã khai mạc Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2021 và khởi công Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia - cơ quan trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Bình luận bài viết này