Bình Định kêu gọi đầu tư 3 dự án khu dân cư Khu kinh tế Nhơn Hội
Việt Hương - 12/09/2021 10:51
 
Ban quản lý Khu kinh tế Bình Định cho biết, đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai đấu giá quyền sử dụng đất, “tìm chủ” cho 3 dự án khu dân cư thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội.

Trong quý III và quý IV/2021, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định sẽ cho đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 3 dự án khu dân cư có tổng mức đầu tư 2.051 tỷ đồng trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội.

việc khai thác hiệu quả quỹ đất dọc đường trục khu kinh tế nối dài, từng bước hình thành khu dân cư gắn liền với khu đô thị Cát Tiến, tạo nguồn thu cho ngân sách từ chuyển quyền sử dụng đất để góp phần xây dựng phát triển khu kinh tế  Nhơn Hội.
Tỉnh Bình Định cho rằng, việc khai thác hiệu quả quỹ đất dọc đường trục khu kinh tế nối dài, từng bước hình thành khu dân cư gắn liền với khu đô thị Cát Tiến, tạo nguồn thu cho ngân sách từ chuyển quyền sử dụng đất để góp phần xây dựng phát triển khu kinh tế Nhơn Hội.

Ba dự án Khu dân cư gồm: Dự án khu đất ở thương mại dịch vụ 3 thuộc quy hoạch điểm số 3 của quỹ đất dọc đường trục khu kinh tế nối dài.

Dự án này đã được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 2187 từ năm 2020, với quy mô diện tích 4,1 ha, tổng mức đầu tư khoảng 621 tỷ đồng.

Dự án khu đất ở thương mại dịch vụ 4 đã được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500. Dự án có quy mô diện tích 4,83 ha, với tổng mức đầu tư dự kiến khoản 781 tỷ đồng.

Cả hai dự án này đang được UBND tỉnh Bình Định xem xét quyết định cho đấu giá quyền sử dụng đất để Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh này tổ chức thực hiện. Dự kiến trong quý III/2021.

Và dự án cuối cùng là khu đất ở phía Nam đường trục khu kinh tế nối dài, nằm trên địa bàn thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát. Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, có quy mô diện tích khoảng 8,58 ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoản 649 tỷ đồng.

Phối cảnh Khu đất ở, dịch vụ thương mại 03
Phối cảnh Khu đất ở, dịch vụ thương mại 03 - khu kinh tế Nhơn Hội.

Ban quản lý Khu kinh tế Bình Định cho biết, đang khẩn trương hoàn chỉnh phương án đấu giá trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở trình phê duyệt quyết định đấu giá quyền sử dụng đất và triển khai thực hiện các bước tiếp theo. Dự kiến, thời gian tổ chức thực hiện đấu giá của dự án này là quý IV/2021.

Theo đơn vị này, cả 3 dự án trên đều nằm trên địa bàn khu kinh tế Nhơn Hội và tiến độ hoàn thành hạ tầng kỹ thuật là 24 tháng, kể từ ngày nhà đầu tư được giao làm chủ đầu tư.

Bình Định thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất các dự án trên nhằm lựa chọn những chủ đầu tư đủ năng lực, góp phần hiện thực hóa quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 quỹ đất dọc đường trục khu kinh tế nối dài, đã được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt tại Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 9/2/2018.

Cùng đó, việc khai thác hiệu quả quỹ đất dọc đường trục khu kinh tế nối dài, từng bước hình thành khu dân cư gắn liền với khu đô thị Cát Tiến, tạo nguồn thu cho ngân sách từ chuyển quyền sử dụng đất để góp phần xây dựng phát triển khu kinh tế  Nhơn Hội.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản