Bốn dự án nhà ở xã hội nào ở Vĩnh Long chưa đủ điều kiện được bán?
Trúc Giang - 12/06/2022 07:55
 
Tuy chưa đủ điều kiện được bán nhưng đã có một số đối tượng đăng tin rao bán nhà ở xã hội hình thành trong tương lai tại 4 dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Ông Nguyễn Văn Liệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ký Văn bản số 3069/UBND-KTNV về việc xử lý đối với những thông tin rao bán các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, xét Báo cáo số 1091/SXD-QLN ngày 1/6/2022 của Sở Xây dựng về việc báo cáo và kiến nghị, đề xuất xử lý đối với những thông tin rao bán các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long có ý kiến thống nhất nội dung kiến nghị, đề xuất của Sở Xây dựng tại Báo cáo nêu trên và giao các sở, ngành, đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Ảnh minh họa

Trước đó, vào ngày 6/1/2022, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long đã có văn bản gửi UBND tỉnh Vĩnh Long báo cáo và kiến nghị, đề xuất xử lý đối với những thông tin rao bán các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long, hiện tại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đang triển khai thực hiện 4 dự án nhà ở xã hội gồm: Nhà ở xã hội tại Khu tái định cư phường 4, TP. Vĩnh Long do Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ vận tải Lợi My 2 làm chủ đầu tư; Nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hòa Phú do Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng thương mại và dịch vụ Hồng Trung làm chủ đầu tư; Nhà ở xã hội Khu công nghiệp Bình Minh và Nhà ở xã hội HQC Hòa Phú tại xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ do Công ty cổ phần TV-TM-DV địa ốc Hoàng Quân Mê Kông làm chủ đầu tư.

Theo quy định, nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của nhà nước nên pháp luật có quy định cụ thể về đối tượng và điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội tại Điều 49, Điều 51 Luật Nhà ở năm 2014 (những trường hợp không thuộc đối tượng và điều kiện thì không được mua nhà ở xã hội), giá bán nhà ở xã hội phải được thẩm định của cơ quan có thẩm quyền (điểm d khoản 1 Điều 61 Luật Nhà ở năm 2014) và trước khi bán nhà ở xã hội hình thành trong tương lai phải có văn bản thông báo của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long về việc nhà ở đủ điều kiện được bán (điểm c khoản 2 Điều 63 Luật Nhà ở năm 2014).

“Đối với 4 dự án nhà ở xã hội nêu trên, Sở Xây dựng chưa có văn bản thông báo đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai nhưng đã có một số đối tượng phát tờ rơi rao bán và đăng tin rao bán nhà ở xã hội hình thành trong tương lai trên các trang mạng xã hội. Nên việc phát tờ rơi rao bán và đăng tin rao bán nhà ở xã hội hình thành trong tương lai trên các trang mạng xã hội là không đúng theo quy định”, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long khẳng định.

Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long cho biết, ngày 29/4/2022, Thanh tra Sở Xây dựng có Công văn số 48/CV-TTrXD gửi Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long về việc xem xét, kiểm tra xử lý các thông tin đăng tải chưa chính xác trên các trang mạng xã hội về dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Sở Xây dựng đang phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra trong đó có nội dung rao bán, huy động vốn kinh doanh bất động sản đối với dự án Nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hòa Phú và Nhà ở xã hội tại Khu tái định cư phường 4 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và sẽ có báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nhằm kịp thời cảnh báo, thông tin để người dân hiểu rõ các quy định về nhà ở xã hội và chấn chỉnh việc phát tờ rơi rao bán, đăng tin rao bán nhà ở xã hội hình thành trong tương lai trên các trang mạng xã hội chưa đúng quy định. Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo: Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long, Báo Vĩnh Long đưa tin trên các phương tiện thông tin các quy định về nhà ở xã hội như: Đối tượng, điều kiện được mua nhà ở xã hội, giá bán nhà ở xã hội, điều kiện được bán nhà ở xã hội hình thành trong tương lai, để cho người dân biết và cảnh giác trước những thông tin mua bán, huy động vốn không đúng quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng, Công an tỉnh và các Sở, ngành có liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với các đối tượng đăng tải thông tin trên mạng xã hội, treo quảng cáo, phát tờ rơi rao bán nhà ở xã hội hình thành trong tương lai chưa đúng quy định trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Bình Minh, thành phố Vĩnh Long chỉ đạo Đài Truyền thanh, các tổ chức đoàn thể địa phương thường xuyên đưa tin, tuyên truyền các quy định về đối tượng, điều kiện mua nhà ở xã hội và điều kiện được bán nhà ở xã hội để người dân được biết.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản