Cần Thơ bãi bỏ 10 đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000
Trúc Giang - 06/07/2021 20:24
 
Phó chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện vừa ký Quyết định 1370/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy.
TP. Cần Thơ bãi bỏ 10 đồ án quy hoạch trên địa bàn quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy

Theo Quyết định trên, có 10 đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 được bãi bỏ gồm:

Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm TP. Cần Thơ; Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm IV Xuân Khánh - Hưng Lợi, TP. Cần Thơ; Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu Cái Sơn - Hàng Bàng xã An Bình, TP. Cần Thơ; Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 cồn Cái Khế (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ); Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị và vui chơi giải trí tại Cồn Khương (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ); Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Tây Bắc (Khu A): Trung tâm III thuộc phường An Hòa (quận Ninh Kiều) và phường An Thới, Long Hòa (quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ); Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 giới hạn: đường Trần Phú, Cách Mạng Tháng Tám, rạch Bình Thủy, sông Khai Luông, TP. Cần Thơ; Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 hai bên Võ Văn Kiệt, quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy; Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu các trường đại học và giáo dục chuyên nghiệp, TP Cần Thơ; Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu dân cư và chợ Trà Nóc.

Trong số các Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 trên, có những Đồ án đã được phê duyệt từ thời còn tỉnh Cần Thơ (cũ), như: Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm TP. Cần Thơ (Phê duyệt tại Quyết định số 76/1999/QĐ.UBT ngày 8/01/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ); Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu Cái Sơn - Hàng Bàng xã An Bình, TP. Cần Thơ (Phê duyệt tại Quyết định số 08/1999/QĐ.UBT ngày 12/02/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ); Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 giới hạn: đường Trần Phú, Cách Mạng Tháng Tám, rạch Bình Thủy, sông Khai Luông (Phê duyệt tại Quyết định số 95/1999/QĐ-UB ngày 30/10/2002 của Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ).

Sau khi bãi bỏ các Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 trên, việc quản lý quy hoạch xây dựng thực hiện theo Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Ninh Kiều được duyệt tại Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 8/12/2020 và Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Bình Thủy được duyệt tại Quyết định số 124/ QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND TP. Cần Thơ.

UBND TP. Cần Thơ giao UBND quận Ninh Kiều và UBND quận Bình Thủy chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng triển khai Quyết định trên đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản