Chuyển đổi 39,92 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp
Anh Ngọc - 22/09/2020 17:39
 
Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Hải Dương quyết định chuyển mục đích sử dụng 39,92 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015; Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định.

Quốc hội quyết định miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp hết năm 2025
Với 94,41% đại biểu tán thành, chiều 10/6 Quốc hội đã thông qua nghị quyết miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản