Đà Nẵng tiếp tục rà soát đồ án quy hoạch chậm triển khai, quy hoạch treo
Hoàng Anh - 09/02/2023 14:05
 
Thành phố Đà Nẵng tiếp tục rà soát đồ án quy hoạch chi tiết chậm triển khai, quy hoạch treo; tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai để đẩy mạnh thu hút đầu tư.

 

Thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch về Triển khai chủ đề năm 2023 “Tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”.

Theo đó, Thành phố Đà Nẵng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổng hợp và báo cáo các nhiệm vụ, giải pháp khơi thông các nguồn lực về đất đai, tháo gỡ các vướng mắc khi thực hiện kết luận Thanh tra, Bản án …

Trong đó, triển khai thực hiện Đề án “Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố” của Chính phủ; triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất.

Sở Xây dựng Đà Nẵng có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp khơi thông các nguồn lực liên quan đến các vướng mắc về quy hoạch. Trong đó, tiếp tục rà soát đồ án quy hoạch chi tiết chậm triển khai, quy hoạch treo trên địa bàn thành phố; Hoàn thành các quy hoạch phân khu theo quy hoạch chung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thành phố Đà Nẵng lưu ý chú trọng nâng cao chất lượng đồ án, bảo đảm tính kế thừa và không ảnh hưởng lớn đến các dự án đầu tư xây dựng đang triển khai.

Năm 2023, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư.
Năm 2023, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư.

Kế hoạch của TP.Đà Nẵng cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về đầu tư khu vực tư nhân và đầu tư công. Đặc biệt tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để khai thác hiệu quả vai trò vốn đầu tư công để thu hút nguồn lực đầu tư xã hội, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, tiến độ triển khai thực hiện các công trình, dự án động lực, trọng điểm…

Đối với nhiệm vụ thu hút, kêu gọi đầu tư, Thành phố Đà Nẵng yêu cầu giải quyết dứt điểm các vướng mắc, tiến tới khởi công triển khai đầu tư một số dự án động lực, trọng điểm đã được cấp phép đầu tư.

Đồng thời đẩy nhanh triển khai các thủ tục đảm bảo pháp lý thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2023; Hỗ trợ nhà đầu tư nghiên cứu thực hiện các dự án đã được trao thông báo nghiên cứu đầu tư, ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, tiếp cận và mời gọi nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào thành phố…

Thành phố Đà Nẵng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan Thường trực, chịu trách nhiệm tổng hợp chung; tổng hợp để báo cáo Thành phố định kỳ trước ngày 15/6/2023 và trước ngày 15/11/2023.

Kế hoạch của TP.Đà Nẵng hướng đến mục tiêu rà soát, triển khai tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đảm bảo khơi thông, khai thác hiệu quả các nguồn lực về đất đai, quy hoạch, đầu tư; khơi thông nguồn lực đất đai liên quan đến các dự án tại kết luận thanh tra, bản án. Tập trung giải quyết vướng mắc các thủ tục liên quan, trong tâm là về quy hoạch, đất đai và đầu tư cho các dự án mới đang xúc tiến; đồng thời, hỗ trợ nhanh chóng triển khai trong thực tế các dự án đã cấp phép. Đồng thời triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp ở tất cả các cấp, các ngành để phấn đấu đạt các chỉ tiêu kinh tế trong năm 2023.

Chủ đề năm 2023 được TP.Đà Nẵng xác định là “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội”.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản