Hà Nội đôn đốc hoàn chỉnh các đồ án quy hoạch
 
UBND TP Hà Nội đã có công văn yêu cầu sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và các công việc còn tồn đọng vướng mắc.

Theo đó, UBND huyện Gia Lâm hoàn chỉnh quy hoạch chung của huyện, gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc trước ngày 10/5 để thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt.

Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội hoàn chỉnh đồ án Quy hoạch chung đô thị vệ tinh Hòa Lạc, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc báo cáo tập thể UBND thành phố trong tháng 6/2016, trình Bộ Xây dựng thẩm định trong tháng 10/2016.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc hoàn thành các quy hoạch chung thị trấn Phù Đổng và Kim Hoa, thẩm định và trình UBND thành phố phê duyệt theo đúng kế hoạch; đồng thời chủ trì, phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và các đơn vị liên quan, rà soát, hoàn chỉnh các đồ án quy hoạch phân khu H1-1(A+B+C), Hl-2, H1-3, H1-4, R1-KR.5, R6, GN-A và Quy hoạch phân khu Ga Hà Nội và phụ cận.

Ga Hà Nội sẽ được quy hoạch trở thành một khu công cộng dịch vụ - văn hóa năng động với cấu trúc hiện đại
Ga Hà Nội sẽ được quy hoạch trở thành một khu công cộng dịch vụ - văn hóa năng động với cấu trúc hiện đại

Sở Quy hoạch - Kiến trúc đối chiếu các nội dung về quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị vệ tinh, thị trấn sinh thái, rà soát quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị trung tâm tại chuỗi đô thị phía Bắc Sông Hồng và chuỗi đô thị phía Đông Vành đai 4, đề xuất triển khai, báo cáo UBND thành phố trong tháng 5/2016. Khẩn trương lập chương trình, danh mục các đồ án quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị riêng hai bên tuyến đường trong giai đoạn trước năm 2015 và danh mục bổ sung đã được chấp thuận, báo cáo UBND thành phố trong tháng 5-2016.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản