Hà Nội thông qua kết quả thẩm định kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2019
Thanh Nga - 22/02/2019 13:39
 
Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa thông báo kết quả thẩm định kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2019 trên địa bàn thành phố, cùng danh mục thu hôi đất đã được HĐND Thành phố thông qua.

Trên cơ sở các quy định và ý kiến tham gia thẩm định của các sở, ngành, quận, huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản hướng dẫn UBND các quận, huyện và thị xã lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019; danh mục thu hồi đất, danh mục chuyển đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2019 cấp huyện.

Ảnh minh họa (Internet)
Ảnh minh họa (Internet)

Trước đó, ngày 4/12/2018, HĐND thành phố có Nghị quyết số 11/NQ-HĐND thông qua danh mục 1.686 dự án thu hồi đất năm 2019 với diện tích hơn 5.573 ha và 308 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ với diện tích hơn 518 ha. Theo đó, UBND các quận, huyện và thị xã đã lập danh mục các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019 theo các tiêu chí và cập nhật đầy đủ các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ năm 2019 được HĐND thành phố thông qua.

Trên cơ sở danh mục các công trình, dự án trong năm kế hoạch sử dụng đất 2019, UBND các quận, huyện, thị xã đã xác định chỉ tiêu sử dụng các loại đất phân bổ trong năm 2019 theo quy định. Đồng thời, thống nhất danh mục các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ năm 2019 được HĐND thành phố thông qua và bổ sung 197 dự án trên địa bàn các quận, huyện (Bắc Từ Liêm, Gia Lâm, Phú Xuyên, Sóc Sơn, Hà Đông, Đông Anh), ưu tiên thực hiện đối với các dự án đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Căn cứ các quy định của pháp luật, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận, huyện cập nhật đủ các dự án theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 4/12/2018 và các dự án đủ căn cứ pháp lý, tiêu chí vào kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2019 của các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố báo cáo trình UBND thành phố phê duyệt.

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị, UBND các quận huyện, thị xã tiếp tục rà soát bổ sung căn cứ pháp lý đối với các dự án chưa đủ căn cứ pháp lý, tiêu chí trình Sở báo cáo UBND thành phố cập nhật bổ sung trong năm 2019.

Tính đến thời điểm hiện tại, Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhận được văn bản tham gia ý kiến thẩm định của 7 sở, ngành (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các sở: Xây dựng, Y tế, Tài chính, Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương) và 5 quận, huyện (Đan Phượng, Sóc Sơn, Phú Xuyên, Nam Từ Liêm, Mê Linh).

Về hồ sơ trình xét duyệt kế hoạch sử dụng đất hằng năm, UBND các quận, huyện, thị xã đã nộp đủ hồ sơ xét duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 về Sở Tài nguyên và Môi trường gồm: Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2019; bản đồ kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2019; thông báo về việc tham gia ý kiến đự thảo lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn các quận, huyện.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản