Thận trọng khi so sánh bảo hiểm xã hội với bảo hiểm thương mại Thận trọng khi so sánh bảo hiểm xã hội với bảo hiểm thương mại
T.A | 17/07/2018 20:49
Thời gian qua, có một số ý kiến so sánh lợi ích giữa tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) để hưởng lương hưu với tham gia bảo hiểm nhân thọ, gửi tiết kiệm. Việc so sánh trực tiếp các sản phẩm không chỉ vi phạm Luật Cạnh tranh, mà còn cho thấy nhận thức chưa đầy đủ về chính sách và vai trò của BHXH đối với việc đảm bảo an sinh xã hội.
1 2 3 4 5