Đã đến lúc buộc công ty bảo hiểm công bố tỷ lệ duy trì hợp đồng Đã đến lúc buộc công ty bảo hiểm công bố tỷ lệ duy trì hợp đồng
Ngọc Lan | 16/06/2019 16:23
Trước vấn nạn hợp đồng bảo hiểm nhân thọ "ảo”, nhiều đề xuất về việc buộc các doanh nghiệp bảo hiểm phải công bố số liệu thật, tránh hình ảnh thị trường bị méo mó.
1 2 3 4 5 6