Đại hội cổ đông Vingroup: Nhắm mục tiêu doanh thu thuần 140.000 tỷ đồng Đại hội cổ đông Vingroup: Nhắm mục tiêu doanh thu thuần 140.000 tỷ đồng
Chí Tín | 23/05/2019 10:16
Ngày 23/5/2019, Tập đoàn Vingoup - Công ty cổ phần đã họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và thông qua kế hoạch kinh doanh 2019.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10