Doanh nghiệp bảo hiểm "thắt chặt" những nghiệp vụ rủi ro cao Doanh nghiệp bảo hiểm "thắt chặt" những nghiệp vụ rủi ro cao
Gia Linh | 19/05/2019 14:21
Ngoài việc từ chối nhận tái tục cấp đơn bảo hiểm mới cho các nhóm nghiệp vụ Cat 4, 5 - nghiệp vụ cháy nổ có tỷ lệ và tần suất tổn thất cao, một số công ty bảo hiểm còn đẩy mạnh việc rà soát và kiểm soát việc tái tục nhóm nghiệp vụ xe cá nhân và xe kinh doanh (taxi, container).
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11