Nguyễn Kim đã sở hữu 51% vốn tại Ladophar Nguyễn Kim đã sở hữu 51% vốn tại Ladophar
Anh Hoa | 14/08/2018 14:03
Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) đã đồng ý với phương án chào mua hơn 2,1 triệu cp LDP của Nguyễn Kim, nâng sở hữu lên 51% vốn, tương đương 3,97 triệu cp.
1 2 3 4 5 6 7 8