Khánh Hòa sẽ xử lý vi phạm tiến độ dự án gần 10 năm không triển khai
Linh Đan - 08/05/2023 17:00
 
Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng tại phường Ba Ngòi, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa nhiều năm không triển khai, gây ảnh lớn đến cuộc sống người dân.

UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến các sở, ngành, địa phương để báo cáo UBND tỉnh hướng xử lý vi phạm tiến độ tại Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng tại phường Ba Ngòi, TP. Cam Ranh.

Dự án này do Công ty TNHH DK Uniland làm chủ đầu tư. Theo phản ánh của người dân, đến nay đã gần 10 năm nhưng không triển khai thực hiện. Điều này làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sản xuất và các quyền lợi của người dân về đất đai, xây dựng nhà ở, đầu tư sản xuất của hơn 200 hộ dân.

Người dân đề nghị tỉnh cần xem xét, kiểm tra dự án này. Nếu tiếp tục triển khai thì công khai cho dân biết về chủ dự án, thời gian thực hiện. Nếu không tiếp tục triển khai thì cần xem xét trả lại quyền lợi cho người dân nằm trong khu vực quy hoạch dự án.

Theo UBND tỉnh, Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và bệnh viên điều dưỡng phục hồi chức năng tại phường Ba Ngòi, TP. Cam Ranh thuộc danh mục các dự án triển khai chậm tiến độ theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 256-TB/TU ngày 31/12/2021 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai, thực hiện các dự án ngoài ngân sách chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch về việc kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách, chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, trong đó có dự án này.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản