Khánh Hòa có Dự án Nhà ở xã hội Hưng Phú II hơn 1.000 tỷ đồng
Linh Đan - 18/04/2023 10:31
 
Dự án Nhà ở xã hội Hưng Phú II tại phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.

UBND tỉnh Khánh Hòa đã chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Nhà ở xã hội Hưng Phú II tại phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang.

Theo đó, tổng diện tích khu đất thực hiện Dự án Nhà ở xã hội Hưng Phú II là 6.895 m2; thời gian hoàn thành các thủ tục để cấp Giấy phép xây dựng trước quý I năm 2014; thời gian hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng trước ngày 1/3/2025; đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài ngân sách để bán cho các đối tượng theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu, Công ty TNHH Tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng Nguyên Hạnh (chủ đầu tư) có trách nhiệm tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư, quy hoạch, đất đai, môi trường, xây dựng, môi trường phòng cháy chữa cháy và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Theo Giấy chứng nhận đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp cho Công ty TNHH Tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng Nguyên Hạnh, diện tích thực hiện Dự án Nhà ở xã hội Hưng Phú II là 6.895 m2; tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng; nguồn vốn đầu tư là vốn doanh nghiệp, vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác của chủ đầu tư theo quy định của pháp luật; thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định chủ trương đầu tư.

Nhà đầu tư có trách nhiệm liên hệ với Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa để xác định nội dung ưu đãi cụ thể của dự án theo quy định pháp luật hiện hành (nếu có).

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa, nếu dự án thuộc các trường hợp quy định tại Điều 47, Điều 48, Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 thì cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ngừng, chấm dứt dự án đầu tư hoặc một phần hoạt động của dự án đầu tư. Lúc này, nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ thanh lý sau khi dự án bị chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản