Khánh Hòa: Sớm hoàn thiện đồ án quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm
Thái Bình - 14/07/2023 18:47
 
Ngày 14/7, Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa đã có thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai xây dựng đồ án quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa nhận định tiến độ đồ án quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm chưa bảo đảm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nêu tại Thông báo số 151/TB-VPCP, ngày 24/4/2023 của Văn phòng Chính phủ. Cụ thể, một số nội dung trong đồ án chưa thật sự thuyết phục, ảnh hưởng đến việc triển khai các bước tiếp theo của quá trình triển khai đồ án.

Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng đồ án quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Khánh Hòa lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với đơn vị tư vấn khẩn trương tiếp thu, giải trình đầy đủ các nội dung góp ý tại cuộc họp ngày 29/6/2023 giữa Bộ Xây dựng với tỉnh Khánh Hòa để bổ sung, hoàn thiện đồ án quy hoạch trước ngày 15/7/2023 để trình hội đồng thẩm định.

Phát triển đô thị mới Cam Lâm với hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; đô thị thông minh, sinh thái, bền vững
Phát triển đô thị mới Cam Lâm với hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, đô thị thông minh, sinh thái, bền vững trong tương lai gần.

Trong đó lưu ý, giải trình cụ thể về chỉ tiêu về đất ở, giao thông kết nối giữa các khu vực trong đồ án quy hoạch, làm rõ yếu tố tạo động lực phát triển và tính chất đô thị (sân bay, sinh thái, kết nối quốc tế) của đô thị mới Cam Lâm theo định hướng Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đồ án quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm bao gồm toàn bộ địa giới hành chính huyện Cam Lâm với tổng diện tích tự nhiên hơn 54.000ha, 14 đơn vị hành chính. Quy mô dân số quy hoạch đến năm 2030 khoảng 330.000 người; đến năm 2045 khoảng 770.000 người. Đồ án quy hoạch định hướng phát triển đô thị mới Cam Lâm thành 7 phân khu chức năng, trở thành đô thị sân bay tầm quốc tế, mô hình đô thị thông minh, là trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí tầm quốc gia, hạt nhân phát triển du lịch của khu vực và thế giới.

Phát triển đô thị mới Cam Lâm với hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; đô thị thông minh, sinh thái, bền vững góp phần quan trọng đưa Khánh Hòa trở thành đô thị trực thuộc trung ương trong giai đoạn đến năm 2030; phát triển đô thị mới Cam Lâm trở thành đô thị quan trọng về quốc phòng, an ninh; góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo quốc gia; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội cho quốc gia.

Việc lập quy hoạch làm cơ sở để triển khai lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, lập các dự án đầu tư xây dựng trong quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm theo quy định và là công cụ pháp lý để tỉnh Khánh Hòa và chính quyền các cấp quản lý, kiểm soát các hoạt động đầu tư xây dựng và phát triển theo quy hoạch được duyệt.

Trước đó, ngày 14/4, Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng có Thông báo kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy về Đồ án Quy hoạch chung Đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến góp ý của các bộ, ngành Trung ương và người dân, doanh nghiệp có liên quan đối với đồ án quy hoạch, trên cơ sở đúng quy định pháp luật, hài hòa quyền và lợi ích của người dân, doanh nghiệp và Nhà nước; nghiên cứu, rà soát, đề xuất điều chỉnh đồ án quy hoạch theo hướng giữ lại tối đa khu dân cư hiện hữu tại thị trấn Cam Đức, bảo đảm phù hợp, đồng bộ với Quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản