Kon Tum đấu giá cơ sở nhà, đất cũ của Sở Xây dựng
Nhiệt Băng - 24/08/2022 18:46
 
Kon Tum đấu giá cơ sở nhà, đất cũ thuộc Sở Xây dựng và khu đất này sẽ được thực hiện Dự án Trung tâm Thương mại, dịch vụ, văn phòng.
TIN LIÊN QUAN

UBND tỉnh Kon Tum vừa yêu cầy Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành lập thủ tục đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất) cơ sở nhà, đất cũ thuộc Sở Xây dựng và Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Kon Tum để thực hiện Dự án Trung tâm Thương mại, dịch vụ, văn phòng tại phường Quyết Thắng, TP. Kon Tum theo đúng quy định

Theo Quyết định số 544/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 của UBND tỉnh Kon Tum về việc đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất) cơ sở nhà, đất cũ thuộc Sở Xây dựng và Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Kon Tum để thực hiện Dự án Trung tâm Thương mại, dịch vụ, văn phòng tại phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, vị trí khu đất đấu giá có địa chỉ tại số 345, đường Bà Triệu và số 119, đường Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Tổng diện tích khu đất này 2.013,6 m2. Tổng diện tích đất thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất là 2.003m2 (sau khi trừ lộ giới đường hẻm bê tông hiện trạng theo quy hoạch)

Hạ tầng kỹ thuật khu đất này đã được đầu tư đồng bộ đảm bảo việc sử dụng và kết nối với hạ tầng chung của khu vực. Tài sản trên đất có tổng diện tích sàn sử dụng nhà là 2.662,57 m2).

Trong đó, tài sản trên đất thuộc cơ sở nhà, đất Sở Xây dựng là nhà làm việc 4 tầng; nhà làm việc 3 tầng; nhà làm việc 1 tầng; nhà kho 1 tầng; nhà xe ô tô 1 tầng.

Còn tài sản trên đất thuộc cơ sở nhà, đất Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Kon Tum gồm nhà làm việc 2 tầng; nhà làm việc 1 tầng; nhà để xe: 1 tầng.

Ngoài ra, khu đất đấu giá còn có công trình trên đất như nhà để xe máy; cổng tường rào dài; sân bê tông, bể nước ngầm; cây xanh…

Mục đích sử dụng đất là đất xây dựng công trình thương mại, dịch vụ, văn phòng. Hình thức sử dụng đất là Nhà nước cho thuê đất trả triền một lần cho cả thời gian thuê thông qua đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đấu giá tài sản trên đất và quyền sử dụng đất) để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Trung tâm Thương mại, dịch vụ, văn phòng tại phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum.

Thời hạn sử dụng đất là 50 năm, theo thời hạn hoạt động của dự án, tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất (theo quy định tại khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai năm 2013).

Theo UBND tỉnh Kon Tum, mục đích đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất) nhằm thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản theo Quyết định số 635/QĐUBND ngày 6/12/2021 của UBND tỉnh Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất và bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cơ sở nhà, đất cũ của Sở Xây dựng và Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Kon Tum.

Việc đấu giá khu đất còn nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất công do Nhà nước quản lý theo quy hoạch và kế hoạch phát triển chung của thành phố Kon Tum; lựa chọn nhà đầu tư có năng lực để thực hiện Dự án Trung tâm Thương mại, dịch vụ, văn phòng tại phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum; góp phần chỉnh trang đô thị thành phố Kon Tum; phục vụ tốt hơn nhu cầu các dịch vụ cho người dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Dự kiến, chi phí xây dựng của dự án này khoảng 133 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện dự án từ vốn của nhà đầu tư trúng đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Về tiến độ thực hiện dự án, nhà đầu tư đầu tư hoàn thành và đưa dự án đi vào hoạt động trong vòng 18 tháng kể từ ngày được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất. Tiến độ thực hiện dự án phải tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư năm 2020, Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản pháp luật có liên quan. Các trường hợp vi phạm được xử lý theo đúng quy định của Luật Đầu tư năm 2020; Luật Đất đai năm 2013 và các quy định của pháp luật hiện hành.

Nhà đầu tư khi trúng đấu giá có thể triển khai thực hiện quy mô xây dựng công trình phù hợp theo nhu cầu của đơn vị nhưng phải đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu sử dụng đất theo quy hoạch đô thị được phê duyệt xác định nêu trên và phải đảm bảo phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây dựng hiện hành.

Nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ cam kết, phương án đấu giá; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, đấu giá tài sản, kinh doanh bất động sản, đất đai, môi trường, lao động, nghĩa vụ tài chính, du lịch và các quy định khác có liên quan. Theo UBND tỉnh Kon Tum, dự kiến thời gian tổ chức đấu giá từ tháng 8/2022.

Kon Tum đấu giá 44 lô đất tại một dự án khu tái định cư
Kon Tum đấu giá 44 lô đất Dự án Khu tái định cư các công trình trên địa bàn TP. Kon Tum kết hợp với mở rộng, phát triển khu dân cư (giai đoạn 1).
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản