Trang chủ | Hotline: 0965 946 888
Lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
Như Tầm - 07/11/2015 10:36
 
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc gia.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Việc điều chỉnh quy hoạch và lập kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia cần phải phù hợp với các nội dung đổi mới của Luật Đất đai năm 2013. Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Theo đó, Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang.Ủy viên Hội đồng là đại diện Lãnh đạo các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tư pháp; Kế hoạch và Đầu tư. Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định.

Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ tổ chức thẩm định phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc gia đảm bảo nội dung theo đúng quy định tại Điều 44 của Luật Đất đai năm 2013; tổ chức thẩm định đối với Tờ trình, Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc gia, Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp quốc gia và các vùng kinh tế - xã hội.

Thu thuế sử dụng đất không hiệu quả, thu làm gì!
Thẩm tra Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế do...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản