Quảng Nam điều chỉnh tiến độ lần cuối Khu đô thị Ngọc Dương CoCo
Hoàng Anh - 12/12/2022 14:48
 
Tỉnh Quảng Nam thống nhất điều chỉnh tiến độ lần cuối đối với Khu đô thị Ngọc Dương CoCo, khi dự án này tiếp tục lỡ hẹn tiến độ trong năm 2022.

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam vừa thông báo kết luận cuộc họp giao ban giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo văn bản này, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam thống nhất điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Ngọc Dương CoCo tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn) đến hết tháng 9/2023.

Tỉnh Quảng Nam cho biết, đây là là lần điều chỉnh cuối cùng. Yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Bàn – chủ đầu tư dự án phối hợp chặt chẽ với thị xã Điện Bàn khẩn trương thực hiện dự án.

Được biết, ngày 23/11/2021, tỉnh Quảng Nam đã có văn bản điều chỉnh tiến độ hoàn thành dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Ngọc Dương CoCo. Theo đó, thống nhất điều chỉnh tiến độ hoàn thành Dự án đến hết tháng 9/2022. Văn bản này đã giãn tiến độ dự án thêm 16 tháng so với tiến độ đã được UBND tỉnh chấp thuận.

Nhiều Dự án tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng.
Nhiều dự án tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc tỉnh Quảng Nam đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Tỉnh Quảng Nam, yêu cầu chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư đối với phần diện tích còn lại để được giao đất, cấp phép xây dựng, triển khai thi công xây dựng đảm bảo tiến độ điều chỉnh nêu trên.

Đồng thời nhấn mạnh, sau thời hạn 1 năm kể từ ngày được UBND tỉnh phê duyệt phương án giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất tại Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 01/4/2021 mà chủ đầu tư chưa được cấp thẩm quyền quyết định giao đất hoặc cho thuê đất để triển khai thực hiện thì phải xác định lại giá đất cụ thể tại thời điểm được giao hoặc cho thuê đối với phần diện tích còn lại.

Được biết, trong tháng 7/2022, Quảng Nam cũng có quyết định giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Bàn để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Ngọc Dương CoCo tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn (đợt 2). Diện tích được giao là 15.750 m2 đất, đã được UBND thị xã Điện Bàn thu hồi đất theo thẩm quyền.

Khu đô thị Ngọc Dương CoCo có tổng diện tích 5,03ha. Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, chưa đủ điều kiện mở bán.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản