Quảng Nam yêu cầu giải quyết vướng mắc Khu dân cư Trà Đóa 1
Hoàng Anh - 01/03/2024 14:28
 
Tỉnh Quảng Nam yêu cầu kiểm tra, rà soát việc khớp nối Quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Khu dân cư Trà Đóa 1 tại huyện Thăng Bình.

Tỉnh Quảng Nam vừa ban hành văn bản yêu cầu giải quyết vướng mắc liên quan đến việc chấp thuận nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Trà Đóa 1 (xã Bình Đào, huyện Thăng Bình).

Theo đó, để giải quyết vướng mắc liên quan đến việc chấp thuận nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Trà Đóa 1, tỉnh Quảng Nam giao Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm lấy ý kiến, yêu cầu Sở Xây dựng, UBND huyện Thăng Bình và các đơn vị bổ sung, làm rõ các nội dung liên quan, đề xuất hướng xử lý cụ thể.

Tỉnh Quảng Nam cũng giao Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND huyện Thăng Bình kiểm tra, rà soát việc khớp nối Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) dự án Khu dân cư Trà Đóa 1 với hồ sơ Quy hoạch chung ven biển Duy Xuyên - Thăng Bình, có ý kiến bằng văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh.

Tháng 5/2022, tỉnh Quảng Nam đã có quyết định công nhận Công ty TNHH Hoàng Tiên là nhà đầu tư duy nhất đăng ký và đáp ứng sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm đăng ký thực hiện dự án xây dựng nhà ở Khu dân cư Trà Đóa 1.

Dự án Xây dựng nhà ở Khu dân cư Trà Đóa 1, sơ bộ tổng chi phí thực hiện 150 tỷ đồng với quy mô diện tích khoảng 10,03 ha.

Mục tiêu đầu tư Dự án là nhằm hình thành khu dân cư hiện đại, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đảm bảo khớp nối hạ tầng khu vực các quy hoạch được phê duyệt và cung cấp các dịch vụ thiết yếu người dân; nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, cảnh quan sinh thái khu vực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản