UBND tỉnh Quảng Ngãi “nắn gân” Sở Xây dựng về Dự án Khu đô thị mới Nghĩa Phú
Linh Đan - 26/11/2022 17:00
 
UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, Sở Xây dựng chưa nêu cụ thể cơ sở pháp lý về các điều kiện để chia tách Dự án Khu đô thị mới Nghĩa Phú.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn vừa kết luận về việc xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện Dự án Khu đô thị mới Nghĩa Phú, TP. Quảng Ngãi.

Theo đó, ông Tuấn kết luận, quan điểm của UBND tỉnh là luôn tạo điều kiện sớm giải quyết các vướng mắc liên quan đến các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách do các doanh nghiệp làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Đối với dự án Khu đô thị mới Nghĩa Phú, TP. Quảng Ngãi, nhà đầu tư có văn bản số 71/TB-QVM ngày 1/11/2022 về việc thông báo chấm dứt một phần Dự án Khu đô thị mới Nghĩa Phú, TP. Quảng Ngãi, nhưng Sở Xây dựng tham mưu đề xuất cho nhà đầu tư lập thủ tục chia, tách dự án nêu trên là chưa đúng với đề nghị của nhà đầu tư.

Mặt khác, Sở Xây dựng cũng chưa nêu cụ thể cơ sở pháp lý về các điều kiện để chia tách dự án nêu trên theo quy định tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ.

Vì vậy, ông Tuấn yêu cầu Sở Xây dựng hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện theo đúng quy trình, quy định. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng tổ chức thẩm định (nêu rõ cơ sở pháp lý), đề xuất cụ thể trước khi trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Dự án Khu đô thị mới Nghĩa Phú tại xã Nghĩa Phú, TP. Quảng Ngãi do Công ty cổ phần Anh Việt Mỹ làm chủ đầu tư. Tại văn bản số 843/QĐ-UBND ngày 11/3/2021, UBND TP. Quảng Ngãi đề nghị Sở Xây dựng nghiên cứu các văn bản giải trình của nhà đầu tư để xem xét, đánh giá tổng quan, làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ, cam kết tiến độ, kế hoạch thực hiện hoàn thành dự án trong thời gian đến và tổng hợp ý kiến của các đơn vị liên quan để tham mưu theo đúng quy định của pháp luật.

UBND TP. Quảng Ngãi cho rằng, nhà đầu tư phải rà soát nội dung liên quan chưa thực hiện và xây dựng kế hoạch, tiến độ cụ thể trong thời gian hoàn thành các hạng mục công việc; tránh tình trạng điều chỉnh chủ trương đầu tư nhiều lần, chậm đưa dự án vào khai thác, dẫn đến việc sử dụng đất kém hiệu quả, ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư, gây bức xúc trong dư luận như những dự án bất động sản trong thời gian qua trên địa bàn thành phố; phối hợp với các dung liên quan đến quỹ đất nhà ở xã hội tại Dự án Khu đô thị mới Nghĩa Phú.

Theo hồ sơ của phóng viên Báo điện tử Đầu tư - Baodautu.vn, ngày 27/5/2021, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đã có Tờ trình số 384/TTr-SXD gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị điều chỉnh Quyết định chấp thuận đầu tư Dự án Khu đô thị mới Nghĩa Phú. Theo đó, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi điều chỉnh “quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội” thành “không bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội” (diện tích đất 20%).

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đề xuất UBND tỉnh Quảng Ngãi bổ sung: “Sở Tài chính phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc xác định nghĩa vụ tài chính đối với diện tích đất 20% không bố trí nhà ở xã hội, tham mưu UBND tỉnh sử dụng số tiền này để phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn theo quy định”.

Cũng tại Tờ trình trên, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đề xuất UBND tỉnh Quảng Ngãi bổ sung: “UBND TP. Quảng Ngãi có trách nhiệm căn cứ nhu cầu nhà ở xã hội của địa phương, xác định rõ vị trí, diện tích bố trí đất làm nhà ở xã hội thay thế tương ứng với diện tích đất 20% tại dự án nêu trên tại địa điểm khác trên phạm vi địa bàn.

Đồng thời, UBND TP. Quảng Ngãi soát nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn TP. Quảng Ngãi và xác định vị trí đất làm nhà ở xã hội thay thế của Dự án Khu đô thị mới Nghĩa Phú nêu trên bố trí vào Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Quảng Ngãi đang lập, làm cơ sở để thực hiện việc kêu gọi nhà đầu tư đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn”.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản