Vì sao Quảng Nam không gia hạn tiến độ các dự án của Công ty Bách Đạt An?
Hoàng Anh - 17/08/2023 07:56
 
Tỉnh Quảng Nam chỉ xem xét gia hạn tiến độ các dự án của Công ty Bách Đạt An, nếu doanh nghiệp này chứng minh được năng lực tài chính, hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản phúc đáp Công ty cổ phần Bách Đạt An về việc cứu xét để giải quyết việc gia hạn tiến độ thực hiện các dự án do doanh nghiệp này làm chủ đầu tư.

Theo Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam, Công ty Bách Đạt An làm chủ đầu tư các dự án gồm: Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị 7B mở rộng, Khu đô thị Hera Complex Riverside, Khu dân cư và Chợ Điện Dương, Khu đô thị Sentosa Riverside, Khu dân cư An Cư 1, Khu đô thị 7B, Khu đô thị Bách Thành Vinh, Khu đô thị Bách Thành Vinh mở rộng. Hiện nay, các dự án này đã hết tiến độ thực hiện.

Theo Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam, trong quá trình tham mưu gia hạn tiến độ các dự án, Sở nhận thấy Công ty Bách Đạt An không thực hiện theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 06/TB-UBND ngày 12/01/2023, Công văn số 1069/UBND-KTN ngày 01/3/2023 về việc chuyển kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Ngoài ra, doanh nghiệp này không hoàn thành nghĩa vụ thuế theo quy định; không thực hiện công tác ký quỹ và ký quỹ bổ sung bảo đảm thực hiện dự án đúng quy định.

Cũng theo Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam, Cục Thuế tỉnh đã có văn bản đề nghị thực hiện biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp cho Công ty Bách Đạt An. Lý do là vì người nộp thuế có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp theo quy định.

Sau đó, Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư) đã có Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gửi Công ty Bách Đạt An.

Các Dự án của Công ty Bách Đạt An đã hết tiến độ thực hiện.
Các dự án của Công ty Bách Đạt An đã hết tiến độ thực hiện.

Theo Công văn số 5466/CTQNA-QLN ngày 26/7/2023 của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, đến nay, Công ty Bách Đạt An còn nợ thuế với số tiền 15,535 tỷ đồng. Trong đó, bao gồm số tiền sử dụng đất mà Công ty Bách Đạt An còn nợ tại dự án Khu đô thị Bách Đạt, số tiền 7,8 tỷ đồng, tương ứng với số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng mà công ty đã ứng trước được khấu trừ vào tiền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện thủ tục ghi thu ghi chi do chưa quyết toán.

Vì thế, Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam không tham mưu gia hạn tiến độ thực hiện các dự án trên.

Theo Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam, trường hợp, Công ty Bách Đạt An hoàn thành nghĩa vụ thuế theo quy định; thực hiện việc chuyển kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn để chi trả cho các hộ dân.

Ngoài ra, thực hiện đầy đủ việc ký quỹ và ký quỹ bổ sung bảo đảm thực hiện các dự án; chứng minh năng lực tài chính để tiếp tục thực hiện các dự án; cam kết tiến độ thực hiện hoàn thành các dự án trên thì Sở KH&ĐT báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Trước đó, Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam đã có báo cáo gửi UBND tỉnh về khó khăn, vướng mắc khi tham mưu gia hạn tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở do Công ty Bách Đạt An làm chủ đầu tư.

Trong công văn này, Sở KH&ĐT Quảng Nam đề xuất xem xét chấm dứt hoạt động đối với các dự án do Công ty cổ phần Bách Đạt An thực hiện.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản